ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ για βελτίωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των εγκεκριμένων εξωτερικών χώρων και όψεων κέντρων αναψυχής.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού δίνει παράταση για την υποβολή αίτησης μέχρι τις 9/9/2019.

Πολλές φορές μοιρολογούμε στους “καφενέδες της ζωής” ότι η τουριστική βιομηχανία πάει απο το κακό στο χειρότερο και ότι οι κατεξοχήν αρμόδιες αρχές δεν κάνουν κάτι για να την βελτιώσουν. ΟΡΙΣΤΕ ένα σχέδιο που προωθεί το “σουλούπωμα” των τουριστικών επιχειρήσεων για την αισθητική αναβάθμισή τους. Μπορεί το σχέδιο να καλύπτει μέρος της δαπάνης, δεν παύει όμως να είναι ένα κίνητρο για την αρχή του τέλους της άναρχης δόμησης που επικρατεί στις τουριστικές περιοχές Πρωταρά, Κάππαρη, Περνέρας και Αγίας Νάπα.

Παράταση Σχεδίου Επιχορήγησης για Κέντρα Αναψυχής

Το Υφυπουργείο Τουρισμού επιθυμεί να ενημερώσει τους επιχειρηματίες Κέντρων Αναψυχής ότι το Σχέδιο Επιχορήγησης για αισθητική αναβάθμιση των εξωτερικών χώρων και όψεων των αδειούχων Κέντρων Αναψυχής παρατείνεται για ένα μήνα και συγκεκριμένα μέχρι τις 9/9/2019.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι οι επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Κέντρων Αναψυχής που λειτουργούν αυτοτελώς και αποδεδειγμένα κατά τα 3 τελευταία χρόνια, για περίοδο πέραν των 8 μηνών κάθε χρόνο και που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν/αναβαθμίσουν/εκσυγχρονίσουν τους εγκεκριμένους εξωτερικούς χώρους και όψεις των Κέντρων τους. Οι δικαιούχοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν, για τα 3 τελευταία τουλάχιστον χρόνια, κατάταξη με βάση την Περί Κέντρων Αναψυχής Νομοθεσία και να έχουν εξασφαλίσει την ημέρα υποβολής της αίτησης, άδεια λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Με βάση το Σχέδιο, ενδέχεται να καλυφθεί μέρος της δαπάνης για:

-Αντικατάσταση και εκμοντερνισμό του εξοπλισμού, τοπιοτέχνηση, εξωραισμό αδειούχων εξωτερικών χώρων και γενικά συμβολή στην αναβάθμιση της αισθητικής και οπτικής εικόνας και λειτουργικότητας των εγκεκριμένων εξωτερικών χώρων Κέντρων Αναψυχής.

-Υλοποίηση αλλαγών και εργασιών που να συνάδουν με την κατηγορία και τάξη της επιχείρησης και να συνάδει με το ευρύτερο δομημένο και φυσικό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εκπρόθεσμα τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα έντυπα.

Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης επιλέξιμων παρεμβάσεων πριν από το ΦΠΑ, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης ύψους 20.000 ευρώ και με ελάχιστο κόστος επένδυσης τουλάχιστον 20.000 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αίτησης από τα Κεντρικά Γραφεία του Υφυπουργείου Τουρισμού, τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεωρητών του Υφυπουργείου ή από την ιστοσελίδα του Υφυπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.visitcyprus.biz

ΧΡΗΣΙΜΑ:

Παράταση στο Σχέδιο μέχρι τις 09/09/2019

Σχέδιο Επιχορήγησης Μέρους του Κόστους της Δαπάνης για Βελτίωση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό των Εγκεκριμένων Εξωτερικών Χώρων και Όψεων Κέντρων Αναψυχής.

Αίτηση

Πίνακας για Ποσά Προσφορών

 

Famagustars