ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Εσπερινή Τεχνική Σχολή από τον Σεπτέμβριο

Εσπερινή Τεχνική Σχολή θα λειτουργήσει από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στο Παραλίμνι

Η Φοίτηση στην Εσπερινή Σχολή προσφέρει δίπλωμα ισότιμο και ισάξιο με της Μέσης Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι, για περαιτέρω πληροφορίες και εγγραφές μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 23742880.